Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Αποτελέσματα Ερευνών

1. Έρευνα για την Ενεργειακή Κρίση και τις επιπτώσεις της στις Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2. Έρευνα για την Ενεργειακή Κρίση και τις επιπτώσεις της στα Νοικοκυριά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
3. Έρευνα μέτρησης των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στην ομάδα ωφελούμενων του ΘΣ9
4. Έρευνα στις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
5. Έρευνα για την Ισότητα και τις Διακρίσεις σε στελέχη υπηρεσιών και φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
6. Έρευνα για την Ικανοποίηση Ωφελούμενων Δομών από τους 3 πυλώνες Κοινωνικής Προστασίας
7. Έρευνα σε στελέχη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για την κατανόηση των αναγκών και των σημείων του προγράμματος που επιδέχονται βελτίωσης
8. Έρευνα σε στελέχη των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων και της Περιφέρειας για τα προβλήματα των Ρομά
9. Έρευνα σε ωφελούμενους για τη λειτουργία του προγράμματος ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
10. Έρευνα για τις Επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)
11. Έρευνα για την ένταξη στην Αγορά Εργασίας των Ωφελούμενων του ΘΣ9
12. Έρευνα για το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
13. Έρευνα για το Δημογραφικό Πρόβλημα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας