Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνες

Οι έρευνες θα διεξαχθούν στο πλαίσιο λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατητηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Σκοπός της αξιολόγησης είναι η συλλογή πληροφοριών, στοιχείων και εκτιμήσεων μιας σειράς θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (παντοπωλεία, φαρμακεία, συσσίτια), των Δομών Αστέγων, των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για ΑμεΑ.

Παράλληλα, η αξιολόγηση στοχεύει στην καταγραφή προτάσεων και υποδείξεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού και του τρόπου υλοποίησης των παρεμβάσεων στο μέλλον.

   

  κατηγοριες

  Οι έρευνες συνοψίζονται στις κατηγορίες:

  1

  Έρευνα μέτρησης των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης Covid-19 στην ομάδα ωφελούμενων του ΘΣ 9 (ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας).

  2

  Έρευνα μέτρησης των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στην ομάδα ωφελούμενων του ΘΣ 9 (προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων).

  3

  Έρευνα για τη λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

  4

  Έρευνα για την Ισότητα και τις Διακρίσεις.

  5

  Έρευνα ικανοποίησης των ωφελούμενων των τριών πυλώνων κοινωνικής προστασίας.

  6

  Έρευνα για τη λειτουργία του προγράμματος ΒσΣ.

  7

  Έρευνα για τους Ρομά.

  8

  Έρευνα για τη λειτουργία του προγράμματος ΤΕΒΑ.

  9

  Έρευνα για την ΚΑΛΟ.

  10

  Έρευνα για την αγορά εργασίας και την ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας.

  11

  Έρευνα για το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.

  12

  Λοιπές ad hoc έρευνες (Έρευνα μέτρησης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Έρευνα ως προς το δημογραφικό ζήτημα της ΠΔΕ).

  13

  Έρευνα στους ουσιοεξαρτημένους (ΧΕΝ) – Αποτίμηση της επίδρασης των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης.

  14

  Έρευνα για την ισότητα και τις διακρίσεις – κακοποιημένες γυναίκες· συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων trafficking.

  15

  Ετήσια έκθεση μέτρησης των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης στην ομάδα ωφελούμενων του ΘΣ 9.

  16

  Έρευνα για τους τρεις πυλώνες κοινωνικής προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας (Παιδική προστασία, Τρίτη Ηλικία, ΑμεΑ).