Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Newsletters
3ο Newsletter

3ο Newsletter

Αλλάζουμε και Κοιτάζουμε μπροστά στοχεύοντας σε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Συλλέγουμε, καταγράφουμε και παρακολουθούμε τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Μέσα από...

2ο Newsletter

2ο Newsletter

Αλλάζουμε και Κοιτάζουμε μπροστά στοχεύοντας σε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Συλλέγουμε, καταγράφουμε και παρακολουθούμε τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Μέσα από...

1ο Newsletter

1ο Newsletter

Αλλάζουμε και Κοιτάζουμε μπροστά στοχεύοντας σε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Συλλέγουμε, καταγράφουμε και παρακολουθούμε τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Μέσα από...