Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Διαβούλευση

Η διαβούλευση είναι μια συνεχής, αμφίδρομη και διαδραστική διαδικασία με απώτερο σκοπό την δημιουργία ενός χώρου επικοινωνίας μεταξύ των μελών της κοινωνίας και των συντελεστών λήψης αποφάσεων.

Στόχος της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής διαβούλευσης του Έργου είναι η ενθάρρυνση της Δημόσιας Συμμετοχής στην διαμόρφωση πολιτικών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και η αποτύπωση των αντιλήψεων όλων εκείνων που δεν μετέχουν είτε από επιλογή είτε από ανάγκη.

Μέσα από το τρίπτυχο:

  • Κατανόησης των διαφορετικών αντιλήψεων
  • Ενημερότητας από πλευράς αρχών και πολιτών για την αδυναμία των «λύσεων» που στηρίζονται στην επιβολή υποχρεώσεων στους «άλλους»
  • Αξιοποίησης της συλλογικής ευφυΐας και γνώσης

η διαβούλευση αποσκοπεί στην καλλιέργεια μιας μόνιμης σχέσης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης που εξασφαλίζει την δυνατότητα των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να εξετάζουν, να αξιολογούν και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις για την από κοινού αντιμετώπιση των σύνθετων και πολύπλοκων προβλημάτων της εποχής μας.

Η διαβούλευση διενεργείται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της ίσης μεταχείρισης, είναι ανοικτή σε όλους και για τη συμμετοχή προϋποθέτει την εγγραφή στην πλατφόρμα.

Πως λειτουργει η διαβουλευση;

Οι προκλήσεις μας

Οι προτάσεις σας

Η αξιολόγηση

Η εφαρμογή νέων πολιτικών

Πως Συμμετέχω

Λάβε μέρος και εσύ στο σχεδιασμό δράσεων με μία από τις παρακάτω επιλογές.

Στείλε μας τις προτάσεις σου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Η πλατφόρμα γίνεται βήμα διαλόγου, στην οποία καλούνται όλοι οι πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των προτεινόμενων προκλήσεων, να προτείνουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις ή να κάνουν σχολιασμό των ήδη αναρτημένων προτάσεων.

Η διαδικασία της διαβούλευσης είναι μία δράση που αποσκοπεί να φέρει στο προσκήνιο την συνεργασία, τις δημιουργικές ιδέες, την καινοτομία και τους ανθρώπους με σκοπό τη συν-διαμόρφωση νέων πτυχών της συλλογικής τους πραγματικότητας.

Loading