Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Προφίλ

Παρότι ο παγκόσμιος πλούτος έχει συνολικά αυξηθεί αναφορικά με το παρελθόν, ένα μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθεί να στερείται τους απαραίτητους πόρους και τα βασικά αγαθά και υπηρεσίες για την επιβίωσή του. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από την τρέχουσα οικονομική και υγειονομική κρίση.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες, τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 του ν. 4445/2016 του «Εθνικού Μηχανισμού», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συστήνει, μέσω του έργου, Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης με σκοπό την διάγνωση των κοινωνικών αναγκών των πολιτών της Περιφέρειας και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.