Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Χαρτογράφηση Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών

Τα στοιχεία των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών επικαιροποιούνται συστηματικά

3

ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

Ωφελούμενοι:

Άστεγοι/ες ημεδαποί, μετανάστες, μειονότητες (πχ Ρομά).

8

ΚΕΝΤΡA ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔΗΦ)

Ωφελούμενοι:

Άτόμα-παιδιών με νοητική υστέρηση ή και αυτισμό.

8

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ)

Ωφελούμενοι:

Άτομα της τρίτης ηλικίας που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή.

5

ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΕΑ

Ωφελούμενοι:

Πολίτες που διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης (κατά προτεραιότητα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, ωφελούμενοι ΕΕΕ, μετανάστες, ΑμεΑ κ.α.).

33

ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)

Ωφελούμενοι:

Παιδιά από 5 έως και 12 ετών | Παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

8

ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΑΠμεΑ)

Ωφελούμενοι:

Παιδιά και νέοι με αναπηρία με στόχο την ανάπτυξη προσωπικών κοινωνικών δεξιοτήτων.

1

ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (ΚΕΜ)

Ωφελούμενοι:

Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση μεταναστών, αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες.

3

ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)

Ωφελούμενοι:

Ηλικιωμένοι, μη δυνάμενοι να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λ.π.)

19

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ωφελούμενοι:

Πολίτες που διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης (κατά προτεραιότητα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, ωφελούμενοι ΕΕΕ, μετανάστες, ΑμεΑ κ.α.).

11

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

Ωφελούμενοι:

Ρομά που διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης (κατά προτεραιότητα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, ωφελούμενοι ΕΕΕ, ΑμεΑ κ.α.).

3

ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Ωφελούμενοι:

Πολίτες που διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης (κατά προτεραιότητα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, ωφελούμενοι ΕΕΕ, μετανάστες, ΑμεΑ κ.α.).

7

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

Ωφελούμενοι:

Άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας.

3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Ωφελούμενοι:

Άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας.

14

ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ)

Ωφελούμενοι:

Άτομα της τρίτης ηλικίας που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή.

13

ΝΠΔΔ

Ωφελούμενοι:

Άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας.

7

ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)

Ωφελούμενοι:

Άτομα με νοητική αναπηρία.

19

ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΚΟ

Ωφελούμενοι:

Άτομα που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας.

3

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Ωφελούμενοι:

Άτομα που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας.

3

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ωφελούμενοι:

Άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή.

19

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ωφελούμενοι:

Άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή.

0

ΤΕΒΑ

Ωφελούμενοι:

Άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή.