Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

Είναι το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Για να δείτε την επίσημη ιστοσελίδα πατήστε εδώ:

Για το μητρώο φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πατήστε εδώ: