Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για την Ισότητα και τις Διακρίσεις (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Η παρούσα κοινωνική έρευνα απευθύνεται στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας με σκοπό τη μέτρηση και την καταγραφή του φαινομένου πολλαπλών διακρίσεων σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες στο πλαίσιο της ανάδειξης των ζητημάτων που έχουν άμεση σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα –...

Έρευνα για τη λειτουργία του προγράμματος ΤΕΒΑ (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται  στο σύνολο της χώρας. Το πεδίο εφαρμογής...

Έρευνα για τη λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Η έρευνα θα διενεργηθεί στις Διευθύνσεις των Κοινωνικών Υπηρεσιών (ή/ και  άλλων Νομικών Προσώπων που ασκούν αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης) των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Στην έρευνα θα...

Έρευνα για τη Δράση «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της πληρέστερης εικόνας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων της Δράσης «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο το...

Έρευνα σε εργαζόμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Η παρούσα κοινωνική έρευνα απευθύνεται σε εργαζόμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με στόχο τη διερεύνηση των απόψεών τους σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και κατά πόσο αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ωφελούμενων. Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο...