Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για το Δημογραφικό Πρόβλημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της διερεύνησης του δημογραφικού προβλήματος και της γήρανσης του πληθυσμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη των αιτιών και η εις βάθος κατανόηση των επιπτώσεων του δημογραφικού προβλήματος...

Έρευνα για τις επιπτώσεις της Ενεργειακής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων και των δυσκολιών που προκαλούνται στους...

Έρευνα για τις επιπτώσεις της Ενεργειακής Κρίσης στα Νοικοκυριά

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης σε νοικοκυριά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων και των δυσκολιών που προκαλούνται στους κατοίκους της...

Έρευνα για τη Δράση “Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών” (Βρεφικοί, Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ)

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της πληρέστερης εικόνας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων της Δράσης «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο το...

Έρευνα για την ένταξη στην Αγορά Εργασίας των Ωφελούμενων του ΘΣ9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων»

Η παρούσα ποσοτική έρευνα αφορά τους ωφελούμενους των Κέντρων Κοινότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σε επίπεδο χαρτογράφησης της προσφοράς εργασίας στην ΠΔΕ αν κριθεί σκόπιμο σε δεύτερο χρόνο ίσως προσεγγιστούν οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ....