Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΙ “ΜΑΧΗΤΕΣ” (ΚΔΗΦ)»

6 Οκτωβρίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΙ “ΜΑΧΗΤΕΣ” (ΚΔΗΦ)»

👉 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 09.2023

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών είναι η Τρίτη 10/10/2023

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή και 07:30 – 15:30 στην διεύθυνση του ΚΔ-ΗΦ (Θ. Αξαρλιάν 1 και Βερμίου 59, περιοχή Δροσιά, Πάτρα).

Παροχή Πληροφοριών και Εγγράφων

Η παρούσα διατίθεται από το «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) “ΑΜΕΑ ΜΑΧΗΤΕΣ”», αναρτάται δε στην ιστοσελίδα του συλλόγου www.maxites.gr καθώς επίσης και στις ιστοσελίδες της Ε.Σ.Α.μεΑ και της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ., στον ημερήσιο τύπο, στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τα παραρτήματά του, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών πρόνοιας.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: