Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ωφελούμενων Α.μεΑ. του νομού Αιτωλοακαρνανίας

6 Οκτωβρίου, 2023

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» θα υλοποιήσει την Πράξη – Υποέργο «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Κ.Δ.Η.Φ.) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ», με Κωδ. ΟΠΣ 6002378, του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και θα παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε 30 ωφελούμενα Α.μεΑ.

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε άτομα με νοητική υστέρηση του νομού Αιτωλοακαρνανίας, άνεργα, ηλικίας άνω των 16 ετών και θα υλοποιηθεί από 1/10/2023 έως 31/12/2025.

Στόχος του προγράμματος είναι:

  • η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών,
  • η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού και
  • η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

Ειδικότερα θα παρέχονται υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής και θα υλοποιηθούν υποστηρικτικά προγράμματα, με τρεις κυρίως βασικούς άξονες:

α) την παροχή κατάρτισης στα τμήματα ραπτικής και κεραμικής

β) την εφαρμογή προγραμμάτων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.)

γ) την παροχή προγραμμάτων κοινωνικοποίησης και εμπλουτιστικών προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης.

Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει από επιτροπή του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» με τη διαδικασία της μοριοδότησης βάσει κριτηρίων όπως τύπος πλαισίου διαμονής, ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου, ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση ωφελούμενου.

Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ωφελούμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλειά του). 

Για πληροφορίες / αιτήσεις συμμετοχής:

Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Αγρινίου (2ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Αμφιλοχίας, τηλ.26410-39750,39752)

Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Μεσολογγίου (Κύπρου & Αρχ. Δαμασκηνού, τηλ.26310-25130)

Υποβολή αιτήσεων έως Παρασκευή 13/10/2023

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Φορέα: http://www.ergpanel.gr/