Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα σε εργαζόμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Η παρούσα κοινωνική έρευνα απευθύνεται σε εργαζόμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με στόχο τη διερεύνηση των απόψεών τους σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και κατά πόσο αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ωφελούμενων. Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο της κοινωνικής αποστασιοποίησης λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την αποτροπή της εξάπλωσης του COVID-19, το Βοήθεια στο Σπίτι, αποτέλεσε το κατεξοχήν πρόγραμμα στήριξης, προστασίας και επίλυσης των κοινωνικό-προνοιακών θεμάτων των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Επομένως, επιχειρείται  μέσω της έρευνας και η καταγραφή της συμβολής του προγράμματος κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]