Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για την Ισότητα και τις Διακρίσεις (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Η παρούσα κοινωνική έρευνα απευθύνεται στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας με σκοπό τη μέτρηση και την καταγραφή του φαινομένου πολλαπλών διακρίσεων σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες στο πλαίσιο της ανάδειξης των ζητημάτων που έχουν άμεση σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα – την τήρηση των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων – για ίσες ευκαιρίες.

Η έρευνα θα εστιαστεί σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως οι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, οι Ρομά, οι Μετανάστες, οι ΛΟΑΤΚΙ+, σε θύματα trafficking (λόγω της κρισιμότητας του ζητήματος καθώς και της ύπαρξης πύλης εισόδου στη χώρα -λιμένας Πατρών- στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση ετήσιας έρευνας για την εν λόγω ομάδα). Τα αποτελέσματα της έρευνας θα τροφοδοτήσουν τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργείου Εσωτερικών (αρμόδιες Διευθύνσεις για τις διακρίσεις).

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]