Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Κλιματική αλλαγή και Πράσινη Συμφωνία

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος απειλούν άμεσα τον πλανήτη μας. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο και αφετέρου σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, εξασφαλίζοντας:

  • μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050
  • οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων
  • κανένας άνθρωπος και καμιά περιφέρεια δεν μένουν στο περιθώριο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με πολλές χώρες και περιφέρειες για την προώθηση της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα και τη στήριξη των προσπαθειών των χωρών-εταίρων, ιδίως των πλέον ευάλωτων.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη αισθητές σε ολόκληρο τον κόσμο και προβλέπεται να γίνουν συχνότερες και εντονότερες τις επόμενες δεκαετίες. Αυτές οι αλλαγές στο κλίμα έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν τον πλανήτη μας, επηρεάζοντας τα αποθέματα τροφίμων και νερού καθώς και την υγεία μας.

Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία αποτελεί τόσο επείγουσα πρόκληση όσο και ευκαιρία για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. Μελέτες δείχνουν ότι η μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή κοινωνία είναι οικονομικά και πρακτικά εφικτή.

Αναλαμβάνοντας δράση για το κλίμα και το περιβάλλον, καθένας από εμάς μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση και την προστασία του πλανήτη, διασφαλίζοντας μια δίκαιη και υγιή κοινωνία για τις μελλοντικές γενιές.

Ποιες ενέργειες πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν ώστε να αντιμετωπισθεί με επιτυχία;

0 Σχόλια

Υποβάλετε ένα Σχόλιο