Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

3ο Newsletter

13 Ιανουαρίου, 2023

Αλλάζουμε και Κοιτάζουμε μπροστά στοχεύοντας σε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Συλλέγουμε, καταγράφουμε και παρακολουθούμε τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Μέσα από έρευνες και δράσεις και με τη συμμετοχή όλων των Δήμων και των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το Παρατηρητήριο στοχεύει στον εντοπισμό των αποστερημένων περιοχών και των πλέον ευάλωτων ομάδων με σκοπό την χωρικά δίκαιη κατανομή των πόρων, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ