ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΕΑ

Ε.Κ.Α.ΜΕ.
  • Αιγιαλείας
  • ΤΕΡΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΑΙΓΙΟ
  • ΝΠΙΔ
  • 2691028666