Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Με 3,38 εκατ. ευρώ ενισχύονται 45 υφιστάμενοι και υπό σύσταση Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Δυτική Ελλάδα

1 Αυγούστου, 2022

Με 3,38 εκατ. ευρώ ενισχύονται 45 υφιστάμενοι και υπό σύσταση Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, προχώρησε στην υπογραφή της απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Η δράση, που έχει στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, συγκέντρωσε αυξημένο ενδιαφέρον, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα να συμπεριληφθούν όσοι φορείς ΚΑΛΟ πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, εξασφάλισε την αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού, από 2.000.000 σε 3.380.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να εντάσσεται το σύνολο των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που υπέβαλλαν αίτηση χρηματοδότησης στη δράση.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 14 εκ των 17 υπό σύσταση και 31 εκ των 40 υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο, που υπέβαλλαν αίτηση στην εν λόγω δράση. Οι προτάσεις που δεν προκρίθηκαν αφορούσαν σε μη πλήρωση τυπικών προϋποθέσεων. Συνολικά κάθε επενδυτική πρόταση θα λάβει έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με την πρόταση και τον προϋπολογισμό που έχει αιτηθεί.

Η υλοποίηση του προγράμματος συνδέεται με τη δημιουργία θέσεων εργασίας ή και διατήρηση υφιστάμενων, μέσω της επιχορήγησης του κόστους μισθοδοσίας κατά 100% του πλήρως απασχολούμενου προσωπικού. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το ύψος του κατ΄ αποκοπή ποσού 40% που δίδεται για την κάλυψη άλλων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου χωρίς πρόσθετο έλεγχο παραστατικών, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της Ε.Ε. για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί σε ανάλογες δράσεις πανελλαδικά.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία αναγνωρίζοντας ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Με το πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων και υπό σύσταση ΚΑΛΟ κινητοποιούμε παραγωγικές δυνάμεις, δημιουργούμε θέσεις εργασίας, ενισχύσουμε πρωτοβουλίες για βιώσιμη ανάπτυξη, απαντάμε σε κοινωνικές ανάγκες, ενθαρρύνουμε την κοινωνική επιχειρηματικότητα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρωτοπορεί ως προς το ποσό ενίσχυσης των φορέων Κ.ΑΛ.Ο, τόσο συνολικά ως προϋπολογισμός δράσης, όσο και ως προς το ποσό επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο, σε σχέση με άλλες περιφέρειες. Από την πρώτη στιγμή θέλαμε να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο, διότι η διάχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στη Δυτική Ελλάδα όσο και πανελλαδικά, σε συνεργασία με άλλες ενώσεις, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να αποφέρει στο κοινωνικό – οικονομικό σύνολο. Πιστεύουμε στον ρόλο και την χρησιμότητα των Κ.ΑΛ.Ο και για το λόγο αυτό είμαστε πρώτοι σε όλη την χώρα» δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.