Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΑΠμεΑ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΑΠμεΑ)

Ωφελούμενοι:

Παιδιά και νέοι με αναπηρία με στόχο την ανάπτυξη προσωπικών κοινωνικών δεξιοτήτων.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΑΠμεΑ)

Ωφελούμενοι:

Παιδιά και νέοι με αναπηρία με στόχο την ανάπτυξη προσωπικών κοινωνικών δεξιοτήτων.

*Οι πληροφορίες προέρχονται από το site της Ε.Ε.Τ.Α.Α.