Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)

Ωφελούμενοι:

Παιδιά από 5 έως και 12 ετών | Παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)

Ωφελούμενοι:

Παιδιά από 5 έως και 12 ετών | Παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

*Οι πληροφορίες προέρχονται από το site της Ε.Ε.Τ.Α.Α.