Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Ερωτηματολόγιο για τη Δράση: «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών»

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της πληρέστερης εικόνας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων της Δράσης «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών»  (πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής).

Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο το πρόγραμμα επιτυγχάνει:

Α. Την αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών µε χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

Β. Την ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, µέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων µε αναπηρία.

Γ. Την ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα με αναπηρία) σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]

«Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» (Βρεφικοί, Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ)
Είστε ωφελούμενος/η της Δράσης «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» (πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής);

Δημογραφικά Στοιχεία

Φύλο
Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο σπουδών που έχετε ολοκληρώσει;
Ποια είναι η θέση σας στην απασχόληση;
Το καθαρό ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα:
Ανήκετε σε κάποια/ες από τις παρακάτω ομάδες;

Ερωτήσεις σχετικά με το «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών»

i. Οικονομικό επίπεδο
ii. Κοινωνικό επίπεδο
iii. Επαγγελματικό επίπεδο
Θεωρείτε ότι μέσα από το Πρόγραμμα έχετε ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας;
Το μέλος της οικογένειας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα είναι:
i. Σε επίπεδο χρόνου φροντίδας
ii. Σε επίπεδο ποιότητας φροντίδας
iii. Σε αναπτυξιακό/εκπαιδευτικό επίπεδο