Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για την Ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Αγορά Εργασίας

Η παρούσα ποσοτική έρευνα αφορά τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σε επίπεδο χαρτογράφησης της προσφοράς εργασίας στην ΠΔΕ αν κριθεί σκόπιμο σε δεύτερο χρόνο ίσως προσεγγιστούν οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων.

Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων.Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]

Έρευνα για την Ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Αγορά Εργασίας

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α.2 Φύλο
Α.3 Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο σπουδών που έχετε ολοκληρώσει;
Α.4 Ποια είναι η θέση σας στην απασχόληση;
Α.6 Το καθαρό ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα:
Α.7 Ανήκετε σε κάποια/ες από τις παρακάτω ομάδες;

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Β.1 Με βάση το εισόδημά σας καλύπτετε άνετα τις βασικές βιοτικές σας ανάγκες (διατροφή, στέγαση, θέρμανση, ρουχισμός)
Β.2 Με βάση το διαθέσιμο εισόδημά σας μπορείτε να καλύψετε τα χρέη σας προς τις τράπεζες
Β.3 Επισκέπτεστε συχνά το πλησιέστερο κατάστημα του ΟΑΕΔ ώστε να ενημερωθείτε για πιθανές νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή σας
Β.4 Επισκέπτεστε συχνά το πλησιέστερο κατάστημα του ΟΑΕΔ ώστε να ενημερωθείτε για νέα προγράμματα επιμόρφωσης
Β.5 Έχετε στο παρελθόν βοηθηθεί από τον ΟΑΕΔ στην προσπάθειά σας να προωθηθείτε σε θέση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
Β.6 Έχετε στο παρελθόν βοηθηθεί από τον ΟΑΕΔ στην προσπάθειά σας να προωθηθείτε σε θέση εργασίας
Β.7 Σας βοήθησαν τα προγράμματα επιμόρφωσης να βρείτε νέα δουλειά
Β.8 Έχετε βοηθηθεί μέχρι σήμερα στο να προωθήσετε τη δική σας οικονομική ή επιχειρηματική δραστηριότητα
Β.10 Η αγορά εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει αρκετές ευκαιρίες εργασίας
Β.11 Οι παρεχόμενες θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν αμείβουν καλά τους εργαζόμενους
Β.12 Οι παρεχόμενες θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν ανταποκρίνονται στα προσόντα και τις ικανότητές μου
Β.13 Για να βρω μια θέση εργασίας που θα με καλύπτει από πλευράς αντικειμένου και απολαβών πρέπει να αλλάξω τόπο εργασίας / κατοικίας (Πρέπει να φύγω από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)
Β.14 Για να βρω μια θέση εργασίας που θα με καλύπτει από πλευράς αντικειμένου και απολαβών πρέπει να αλλάξω τόπο εργασίας / κατοικίας (Πρέπει να φύγω σε άλλη χώρα εκτός Ελλάδας)