Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΥΣΣΙΤΙΟ

  • Βασική Περιγραφή Υπηρεσίας

Παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

  • Πληροφορίες