Η γνώμη σας μετράει! Έρευνα για την Ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Αγορά Εργασίας

Σύνδεση

Εγγραφή

ΣΥΔ “ΜΑΧΗΤΕΣ”

 • Βασική Περιγραφή Υπηρεσίας
Ο στόχος των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) είναι η παροχή χώρων για τη μόνιμη διαβίωση-κατοικία ατόμων με νοητική αναπηρία, με κατάλληλα οργανωμένη υποστήριξη υπηρεσιών, όπως διαβίωσης και φροντίδας (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, μετακίνηση, κ.λπ.).
 • Πληροφορίες
 • Βερμίου & Αρακύνθου, Πάτρα

  Διεύθυνση

 • 2610330787

  Τηλέφωνο

 • Email

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ

  Κατηγορία Δομής

 • Ιστοσελίδα

 • Ώρες λειτουργίας