Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”

 • Βασική Περιγραφή Υπηρεσίας

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ)

 • Πληροφορίες
 • Νιφοραίικα Αχαΐας

  Διεύθυνση

 • 2693 025370

  Τηλέφωνο

 • Email

 • ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

  Κατηγορία Δομής

 • Ιστοσελίδα

 • Ώρες λειτουργίας