Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δήμου Ζαχάρως

  • Βασική Περιγραφή Υπηρεσίας

Στόχος του, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου.
Το Κέντρο Κοινότητας εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.
Το Κέντρο, μέσω παραπομπών, διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα – πολίτες του Δήμου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

  • Πληροφορίες