Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

  • Βασική Περιγραφή Υπηρεσίας

Στόχος του, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου.
Το Κέντρο Κοινότητας εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.
Το Κέντρο, μέσω παραπομπών, διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα – πολίτες του Δήμου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Επίσης, η λειτουργία του κέντρου ΡΟΜΑ αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών όπως, συμβουλευτική, διασύνδεση και παραπομπή σε δημόσιες υπηρεσίες, στήριξη ενδυνάμωση των γυναικών, διευκόλυνση για θέματα προνοιακών αιτημάτων, δικαστικών αστικο-δημοτικών και νομικών εκκρεμοτήτων, δράσεις αγωγής υγείας, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα.

  • Πληροφορίες