ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΕΔΙΚ)

  • Βασική Περιγραφή Υπηρεσίας
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ)
  • Πληροφορίες