Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ»

 • Βασική Περιγραφή Υπηρεσίας

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ)

 • Πληροφορίες
 • ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

  Διεύθυνση

 • 2623092205

  Τηλέφωνο

 • Email

 • ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

  Κατηγορία Δομής

 • Ιστοσελίδα

 • Ώρες λειτουργίας