Η γνώμη σας μετράει! Έρευνα για την Ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Αγορά Εργασίας

Σύνδεση

Εγγραφή

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Δήμου ΗΛΙΔΑΣ

  • Βασική Περιγραφή Υπηρεσίας
Παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
  • Πληροφορίες