Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Τρίτη ηλικία

Τα στοιχεία των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών επικαιροποιούνται συστηματικά

13

ΝΠΔΔ

Ωφελούμενοι:

Άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας.

19

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ωφελούμενοι:

Πολίτες που διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης (κατά προτεραιότητα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, ωφελούμενοι ΕΕΕ, μετανάστες, ΑμεΑ κ.α.).

3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Ωφελούμενοι:

Άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας.

7

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

Ωφελούμενοι:

Άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας.

3

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ωφελούμενοι:

Άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή.

3

ΤΕΒΑ

Ωφελούμενοι:

Άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή.

19

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ωφελούμενοι:

Άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή.

1

ΚΛΙΚ ΖΩΗΣ

Ωφελούμενοι:

Άτομα τρίτης ηλικίας

3

ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)

Ωφελούμενοι:

Ηλικιωμένοι, μη δυνάμενοι να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λ.π.)

8

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ)

Ωφελούμενοι:

Άτομα της τρίτης ηλικίας που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή.

0

ΕΦΚΑ

Ωφελούμενοι:

Πολίτες που διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης