Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έρευνα για την Δράση «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» (πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής)

17 Οκτωβρίου, 2022

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της πληρέστερης εικόνας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων της Δράσης «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» (πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής), το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης διεξάγει έρευνα πεδίου, που έχει ως στόχο να εξακριβώσει κατά πόσο το πρόγραμμα επιτυγχάνει την αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών µε χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, την ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία µέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων µε αναπηρία, καθώς επίσης και την ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα με αναπηρία) σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Η Δράση «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» (πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής), αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (βρέφη, προ νήπια), σε παιδιά σχολικής ηλικίας και σε παιδιά, εφήβους και άτοµα µε αναπηρία σε δηµόσιες και ιδιωτικές δοµές: Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς, Βρεφονηπιακούς Σταθµούς Ολοκληρωµένης Φροντίδας, Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) και Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόµων µε Αναπηρία (Κ∆ΑΠ ΑµεΑ).

Το ερωτηματολόγιο για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι διαθέσιμο από τις 14/10/2022 στην ιστοσελίδα του Μηχανισμού Κοινωνικής Πολιτικής www.socialpolicy-pde.gr

Οι ωφελούμενοι του «Προγράμματος προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έρευνα μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στο παρακάτω link: https://socialpolicy-pde.gr/ereynes/erotimatologia/