Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα μέτρησης των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης σε ευπαθείς ομάδες (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Η πανδημία του SARS-CoV-2 προκάλεσε μια πρωτόγνωρη υγειονομική, οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, επιδεινώνοντας τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες, τις διακρίσεις, την περιθωριοποίηση και πλήττοντας δυσανάλογα τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται με σκοπό την καταγραφή και την μέτρηση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στις ευπαθείς ομάδες που κατοικούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Βασικός στόχος της έρευνας είναι η μελέτη, σε τοπικό επίπεδο, των συνθηκών διαβίωσης των ευάλωτων νοικοκυριών σε σχέση, κυρίως, με το εισόδημά τους κατά την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης ή την μετά COVID-19 εποχή. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα τροφοδοτήσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, την ΕΥΣΕΚΤ αλλά και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η εν λόγω έρευνα θα συμβάλλει στην καλύτερη διάγνωση των προβλημάτων των ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]