Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για το Δημογραφικό Πρόβλημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της διερεύνησης του δημογραφικού προβλήματος και της γήρανσης του πληθυσμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη των αιτιών και η εις βάθος κατανόηση των επιπτώσεων του δημογραφικού προβλήματος στους πολίτες και τους φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κάτωθι ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]

Έρευνα για το Δημογραφικό Πρόβλημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α.1 Ηλικία:
Α.2 Φύλο:
Α.3 Επίπεδο σπουδών:
Α.4 Ποια είναι η θέση σας στην απασχόληση;
Α.6 Το καθαρό ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα;
Α.7 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα την οικογενειακή σας κατάσταση;

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Β.1 Στην περιοχή που κατοικώ ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού:
Β.2 Στην περιοχή που κατοικώ ο πληθυσμός γερνάει εξαιτίας της κακής οικονομικής κατάστασης
Β.3 Στην περιοχή που κατοικώ οι νέοι δημιουργούν δική τους οικογένεια όλο και πιο αργά στη ζωή τους
Β.4 Στην περιοχή που κατοικώ υπάρχουν πολιτικές και δράσεις υποστήριξης της οικογένειας
Β.5 Στην περιοχή που κατοικώ διαπιστώνω «καθυστέρηση-αναβολή» της τεκνοποιίας των νέων ζευγαριών για λόγους ανεργίας
Β.6 Στην περιοχή που κατοικώ το να αποκτήσει παιδί ένα ζευγάρι σε μεγαλύτερη ηλικία ή να μην έχει καθόλου παιδιά αποτελεί απλώς θέμα επιλογής
Β.7 Στην περιοχή που κατοικώ, το να αποκτήσει ένα ζευγάρι παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία ή να μην έχει καθόλου παιδιά, αντανακλά συνθήκες στην κοινωνία που θέτουν φραγμούς στη δημιουργία οικογένειας
(έως 2 αναφορές)
Β.9 Στην περιοχή που κατοικώ τα ζευγάρια χωρίζουν πιο εύκολα σήμερα εξαιτίας της κακής οικονομικής τους κατάστασης
Β.10 Στην περιοχή που κατοικώ τα ζευγάρια χωρίζουν πιο εύκολα σήμερα εξαιτίας της αλλαγής των αντιλήψεων της κοινωνίας σχετικά με τον γάμο
Β.11 Γνωρίζετε πρωτοβουλίες που έλαβε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος;
(έως 2 αναφορές)