Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για το Δημογραφικό Πρόβλημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της διερεύνησης του δημογραφικού προβλήματος και της γήρανσης του πληθυσμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη των αιτιών και η εις βάθος κατανόηση των επιπτώσεων του δημογραφικού προβλήματος στους πολίτες και τους φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κάτωθι ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]