Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για τις επιπτώσεις της Ενεργειακής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων και των δυσκολιών που προκαλούνται στους επιχειρηματίες της περιφέρειας από τις επιπτώσεις της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Παράλληλα, η αξιολόγηση στοχεύει στην καταγραφή προτάσεων και υποδείξεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού και του τρόπου υλοποίησης των παρεμβάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο μέλλον.

Το παρόν Ερωτηματολόγιο απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρηματιών κάθε κλάδου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας και για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων