Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για την υποστήριξη – παροχή υπηρεσιών Ρομά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η έρευνα απευθύνεται σε στελέχη των Κέντρων Κοινότητας / Κέντρων Κοινότητας με Παραρτήματα Ρομά Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπου κατοικούν και Ρομά.

Σκοπός της έρευνας είναι η εις βάθος κατανόηση των λόγων που οι Ρομά αποκλείονται από τις κοινότητες του τόπου κατοικίας τους / γειτνιάζουσες με αυτές και ενδεχομένως περιθωριοποιούνται. Επιπρόσθετα θα διερευνηθούν πιθανές ιδέες και προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση της βελτίωσης της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των Ρομά και της συμπερίληψής τους από τις κοινωνίες που γειτνιάζουν με τις δικές τους.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]