Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Επιχειρηματικότητα

Βασική προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» είναι η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων (φορείς ΚΑΛΟ σύμφωνα με τον Ν. 4430/2016) σε τοπικό επίπεδο. Καθώς ο τομέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συγκεντρώνει πλέον πλήθος φορέων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με έμφαση σε δραστηριότητες κοινωνικών υπηρεσιών, αποτελεί ανάγκη η διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας που θα οδηγήσει σε εξειδίκευση δράσεων προς ενίσχυση του πεδίου. Οι φορείς ΚΑΛΟ συναντώνται με διάφορες μορφές (συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕπ, ΑΜΚΕ, αγροτικοί συνεταιρισμοί, συνεταιρισμοί εργαζομένων κ.λπ.) γεγονός που δίδει τη δυνατότητα σχεδιασμού νέων δράσεων – προστιθέμενης κοινωνικής αξίας σε τοπικό επίπεδο.

Η έρευνα απευθύνεται σε μέλη Κοινωνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Έρευνα για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Επιχειρηματικότητα

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α.1 Ηλικία:
Α.2 Φύλο:
Α.3 Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο σπουδών που έχετε ολοκληρώσει;
Α.4 Ποια είναι η θέση σας στην απασχόληση;

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Β.3 Ποιο είναι το κοινωνικό κενό/πρόβλημα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η ΚΟΙΝΣΕΠ στην οποία είστε μέλος; Σε ποια κυρίως από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές μπορεί να ενταχθεί;
(έως 4 απαντήσεις)
Β.4 Ποιες ομάδες του πληθυσμού επηρεάζονται από το κοινωνικό κενό/πρόβλημα που επιλέξατε ως απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση;
(έως 4 απαντήσεις)
Β.5 Ως μέλος επιχείρησης που ανήκει στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία σε ποιους από τους παρακάτω τομείς νιώθετε ότι χρειάζεστε περισσότερη πληροφόρηση;
(όσες επιλογές επιθυμείτε)
Β.6 Βασιζόμενος/η στην προσωπική σας εμπειρία, σε ποια πεδία χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση οι Κοινωνικοί Επιχειρηματίες/Συνεταιριστές σήμερα:
(όσες επιλογές επιθυμείτε)
Β.7 Βασιζόμενος/η στην προσωπική σας εμπειρία, ποια θέματα πληροφορικής θεωρείτε ότι είναι τα πιο σημαντικά για τους σημερινούς Κοινωνικούς Επιχειρηματίες/Συνεταιριστές;
(όσες επιλογές επιθυμείτε)
Β.8 Βασιζόμενος/η στην προσωπική σας εμπειρία, ποιες επιχειρηματικές δεξιότητες θεωρείτε ότι είναι οι πιο σημαντικές για τους σημερινούς Κοινωνικούς Επιχειρηματίες/Συνεταιριστές
(όσες επιλογές επιθυμείτε)
Β.9 Βασιζόμενος/η στην προσωπική σας εμπειρία, πώς θα περιγράφατε το επίπεδο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας;