Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Επιχειρηματικότητα

Βασική προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» είναι η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων (φορείς ΚΑΛΟ σύμφωνα με τον Ν. 4430/2016) σε τοπικό επίπεδο. Καθώς ο τομέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συγκεντρώνει πλέον πλήθος φορέων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με έμφαση σε δραστηριότητες κοινωνικών υπηρεσιών, αποτελεί ανάγκη η διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας που θα οδηγήσει σε εξειδίκευση δράσεων προς ενίσχυση του πεδίου. Οι φορείς ΚΑΛΟ συναντώνται με διάφορες μορφές (συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕπ, ΑΜΚΕ, αγροτικοί συνεταιρισμοί, συνεταιρισμοί εργαζομένων κ.λπ.) γεγονός που δίδει τη δυνατότητα σχεδιασμού νέων δράσεων – προστιθέμενης κοινωνικής αξίας σε τοπικό επίπεδο.

Η έρευνα απευθύνεται σε μέλη Κοινωνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.