Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για την ένταξη των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην απασχόληση χαρακτηρίζονται πολύπλευρες, επηρεάζοντας κάθε έκφανση της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής ζωής.

Η παρούσα κοινωνική έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της απορρόφησης των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας. Επιχειρείται γενικότερα, με τη χρήση δομημένων ερωτηματολογίων, η εξέταση του κατά πόσο οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης δύνανται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή λαμβάνουν υποστήριξη για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

 Ουσιαστικά η έρευνα θα προσπαθήσει να αποσαφηνίσει πώς προωθείται η κοινωνική ένταξη και πώς καταπολεμάται η φτώχεια και κάθε μορφής διάκριση μέσα από την υποστήριξη των δομών σε τοπικό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]