Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Νέο καινοτόμο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας ηλικιωμένων

3 Οκτωβρίου, 2022

Το νέο καινοτόμο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε εξέλιξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν την υπηρεσία. Ειδικότερα, μέσω του έργου «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων» προσφέρεται μια δωρεάν υπηρεσία προς τους ηλικιωμένους, η οποία αφορά στη λειτουργία Κέντρου 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης της αυτόνομης διαβίωσης ωφελούμενων με χρήση ειδικών πιστοποιημένων για τον σκοπό αυτό συσκευών:

Κουμπί πανικού: Δυνατότητα άμεσης κλήσης σε βοήθεια στο σπίτι με το πάτημα ενός κουμπιού, όταν χρειαστεί άμεση βοήθεια.

Ανιχνευτής πτώσης: Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης πτώσης με ταυτόχρονη αποστολή ειδοποίησης – κλήση, χωρίς το πάτημα κουμπιού.

Εντοπισμός θέσης: Εντοπίζεται η θέση (γεωγραφικό στίγμα) -και η πορεία στον χάρτη- ωφελούμενου με προβλήματα άνοιας, ενώ, σε περίπτωση εξόδου του πέρα από σαφώς προκαθορισμένα γεωγραφικά όρια, αποστέλλεται αυτομάτως σχετική ειδοποίηση – κλήση.

Πρόκειται λοιπόν για κοινωνική υπηρεσία τηλεφροντίδας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία προσφέρει εξατομικευμένη προσοχή σε άτομα που χρήζουν υποστήριξης και βοήθειας, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας, μειώνοντας το αίσθημα μοναξιάς, βελτιώνοντας την ανεξαρτησία και αυτόνομη διαβίωση, ανιχνεύοντας και αποτρέποντας επικίνδυνες καταστάσεις, αποβαίνοντας σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και σωτήρια.

Ωφελούμενοι της υπηρεσίας είναι κάτοικοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ηλικίας 65 ετών και άνω, που διαβιούν μόνοι τους ή/και αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας και υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν λάβει την υπηρεσία 880 ωφελούμενοι, ενώ το Κέντρο 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης έχει εξυπηρετήσει από ενάρξεως της επιχειρησιακής του λειτουργίας, δηλαδή από 25.05.2022, συνολικά  5571 κλήσεις εκ των οποίων 590 (11%) επείγουσες.

Η υπηρεσία παρέχεται εντελώς δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής τηλεφωνικά στον αριθμό 2611100425 ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://pde.clickzois.gr/