ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ “Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ”

  • Βασική Περιγραφή Υπηρεσίας
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
  • Πληροφορίες