Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

ΣΥΔ ΑΛΚΥΟΝΗ “ΠΟΛΥΤΙΜΗ”

  • Βασική Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο στόχος των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) είναι η παροχή χώρων για τη μόνιμη διαβίωση-κατοικία ατόμων με νοητική αναπηρία, με κατάλληλα οργανωμένη υποστήριξη υπηρεσιών, όπως διαβίωσης και φροντίδας (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, μετακίνηση, κ.λπ.).

  • Πληροφορίες