Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π.)

 • Βασική Περιγραφή Υπηρεσίας

Η σύσταση του Νομικού Προσώπου «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 798/10.05.2011

Ο νέος οργανισμός αποτελείται από τα εξής συγχωνευμένα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:
Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πατρέων
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ρίου
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δεμενίκων
Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και Πρόνοιας (ΔΟΥΠ)
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

Σκοπός του Tμήματος των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών:
Α) Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
Β) Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
Γ) Να βοηθούν τα παιδιά για την ομαλή μεταβίβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

Σκοπός του Tμήματος των ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ και Θερινά ΚΔΑΠ:
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών αναφέρονται στα παιδιά σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και ο παιδαγωγικός τους στόχος είναι να δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και όλους τους τρόπους προσωπικής έκφρασης και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από οργανωμένες και κατάλληλα πλαισιωμένες δραστηριότητες όπως η μουσικοκινητική αγωγή, το θεατρικό παιχνίδι, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση υπολογιστών κ.α. σύμφωνα με τις κλίσεις του κάθε παιδιού.
Σκοπός των ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας σε δεκαπενθήμερη βάση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Δίνεται βαρύτητα στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης, της καλλιέργειας του αθλητισμού, στην αγάπη για τη φύση, στην οικολογική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από τη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με δραστηριότητες όπου παιδιά και στελέχη δεν γίνονται παθητικοί αποδέκτες προαποφασισμένων προγραμμάτων αλλά δημιουργοί σε μια δημοκρατική μικρή κοινωνία.

Σκοπός του Tμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης:
Αποτελεί το θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας μιας σειράς υπηρεσιών και προγραμμάτων που εδώ και χρόνια υλοποιεί ο Κοινωνικός Τομέας του Δήμου Πατρέων. Η υπηρεσία απευθύνεται τόσο σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως Άτομα με Αναπηρίες, Ανύπαντρες Μητέρες, Άτομα κάτω από το όριο της φτώχειας κλπ, καθώς και στον γενικό πληθυσμό με δράσεις πρόληψης υποστήριξης και προαγωγής της υγείας.

Σκοπός του Tμήματος Τρίτης Ηλικίας είναι:
Α) Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου
Β) Η διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων
Γ) Πρωτογενή Πρόληψη (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων) Δ) Δευτερογενή Πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση)

 • Πληροφορίες
 • Γούναρη 76, TK 26224 Πάτρα

  Διεύθυνση

 • 2610390970

  Τηλέφωνο

 • Email

 • ΝΠΔΔ

  Κατηγορία Δομής

 • Ιστοσελίδα

 • Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 14:00

  Ώρες λειτουργίας