Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

 • Βασική Περιγραφή Υπηρεσίας

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ερυμάνθου είναι μια νέα δομή κοινωνικού χαρακτήρα, η οποία στεγάζεται στο ανακαινισμένο δημοτικό σχολείο Χαλανδρίτσας, η οποία αποτελεί την έδρα του σχετικού Δήμου.
Λειτουργεί στα πλαίσια του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και έχει συσταθεί με βάση «τα μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
Η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την Υποδοχή, Εξυπηρέτηση των πολιτών με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Διασύνδεση αυτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες, που υλοποιούνται στη περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου αλλά και πέρα από τα όρια αυτού.
Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί βασικό πυρήνα διευρυμένων υπηρεσιών υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τις Κοινωνικές δομές του Δήμου, με εστίαση στις ευπαθείς ομάδες.
Παράλληλα λειτουργεί και Παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας, Κέντρο Ρομά Δήμου Ερυμάνθου για τους καταυλισμούς που είναι υποβαθμισμένοι ως προς τα κοινωνικο – οικονομικά χαρακτηριστικά τους και έχουν δυσκολία πρόσβασης στις Κεντρικές Υπηρεσίες, ή έχουν μεγάλη συγκέντρωση κοινωνικών προβλημάτων (π.χ. ανεργία, αναλφαβητισμό, ασθένειες κλπ.) και θα παρεμβαίνει με συγκεκριμένες δράσεις.

 • Πληροφορίες
 • Πρώην Δημοτικό σχολείο Χαλανδρίτσας

  Διεύθυνση

 • 2694022506

  Τηλέφωνο

 • Email

 • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

  Κατηγορία Δομής

 • Ιστοσελίδα

 • Ώρες λειτουργίας