Η γνώμη σας μετράει! Έρευνα για την Ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Αγορά Εργασίας

Σύνδεση

Εγγραφή

ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

  • Βασική Περιγραφή Υπηρεσίας
Διημέρευση, διανυκτέρευση, παροχή χώρων για ατομική φροντίδα και υγιεινή, συμβουλευτική, διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες και φορείς, δράσεις ευαισθητοποίησης και διασύνδεσης με την κοινότητα.
  • Πληροφορίες