1ο ΚΔΑΠμεΑ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  • Βασική Περιγραφή Υπηρεσίας
ΚΕΝΤΡO ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΔΟΜH ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  • Πληροφορίες