Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα μέτρησης των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης COVID-19 σε ομάδες ωφελούμενων του ΘΣ9

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης COVID-19 σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που κατοικούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]

Έρευνα μέτρησης των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης COVID-19 σε ομάδες ωφελούμενων του ΘΣ9
1. Ανήκετε σε κάποια από τις παρακάτω κοινωνικές ομάδες;
2. Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκει ο Δήμος κατοικίας σας;

3. Περιγράψτε συνοπτικά το νοικοκυριό στο οποίο κατοικείτε:

iv. Πόσο είναι το μέσο μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού:

4. Από την αρχή της πανδημικής κρίσης και μέχρι σήμερα πώς έχει επηρεαστεί:

i. Η διαβίωσή σας σε θέματα στέγης, διατροφής, θέρμανσης;
ii. Η διαβίωσή σας αναφορικά με την ικανότητα κάλυψης βασικών βιοτικών αναγκών όπως ένδυση, πρόσβαση σε ενέργεια και επικοινωνίες (διαδίκτυο);
iii. Η ψυχολογική σας κατάσταση;
iv. Η κοινωνική σας ζωή;
v. Το αίσθημα ανασφάλειας;
vi. Η αισιοδοξία σας για το μέλλον;
5. Αναζητήσατε ψυχολογική υποστήριξη εξαιτίας της πανδημίας;
6. Αντιμετωπίζετε θέματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας εξαιτίας της πανδημίας και των επιπτώσεών της;
7. Θεωρείτε ότι η πραγματική αγοραστική σας δύναμη μειώθηκε με την πανδημία;
8. Θεωρείτε ότι το κράτος σάς βοήθησε κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης;
9. Πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί ή θα χειροτερεύσει η οικονομική σας κατάσταση τα επόμενα 2 χρόνια;
10. Οι ενέργειες / προγράμματα υποστήριξης των ευπαθών ομάδων που κατοικούν στην ΠΔΕ έχουν αυξηθεί από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα;