Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για τους εργαζόμενους σε κοινωνικές υπηρεσίες – δομές που έχουν ωφελούμενους ΡΟΜΑ (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Η παρούσα κοινωνική έρευνα απευθύνεται σε εργαζομένους των κοινωνικών υπηρεσιών/δομών με σκοπό την χαρτογράφηση των παραμέτρων που διαμορφώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό των ΡΟΜΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επιπρόσθετα, μέσω της αναφερόμενης έρευνας, θα διερευνηθούν στρατηγικές και προτάσεις που θα συμβάλλον τόσο στην συμπερίληψή τους όσο και σε στοχευμένες κοινωνικές παρεμβάσεις.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]