Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για την ικανοποίηση των ωφελούμενων βάσει των τριών πυλώνων κοινωνικής προστασίας (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Η παρούσα κοινωνική έρευνα απευθύνεται στους ωφελούμενους των δομών των τριών πυλώνων κοινωνικής προστασίας (παιδική προστασία, προστασία-φιλοξενία Ατόμων με Αναπηρία και φροντίδα ηλικιωμένων) για τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησής τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όσο και τη διερεύνηση και καταγραφή των επιμέρους αναγκών τους. Πιο συγκεκριμένα, η  έρευνα στοχεύει στη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των κοινωνικών υπηρεσιών που λαμβάνουν οι παρακάτω ομάδες:

  • Ωφελούμενοι των συγχρηματοδοτούμενων Δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων)

και

  • Κηδεμόνες / Δικαστικοί Συμπαραστάτες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης του/της ωφελούμενου/ης, εφόσον δεν είναι σε θέση να απαντήσει (σε ΚΔΗΦ και ΚΗΦΗ).

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]